Korak : Organizacija – Mentalno mapiranje (Mape uma)
Tokom čitanja razvijamo naviku pravljenja beležaka, a te beleške bi trebalo da budu organizovane na način koji je najprirodniji našem mozgu da zapamti i usvoji. Mentalne mape predstavljaju sistem ogranizacije bilo kog gradiva i odgovara nam iz dva razloga:
1. Deduktivno razmišljanje – od celine ka detaljima. Mi percepiramo svet deduktivno, prvo vidimo celinu, a kasnije se udubljujemo u detalje. Tradicionalnim učenjem, dete kreće da čita svoje gradivo od početka do kraja, dajući mozgu detalje, da bi tek na kraju učenja dobilo širu sliku onoga što uči. Samim tim, tradicionalnim učenjem kao da idemo potpuno suprotno načinu funkcionisanja našeg mozga. Taj proces samo treba preokrenuti i svoje gradivo organizovati tako da ide koracima Celina – Podnaslovi – Detalji. Mape uma su savršen alat za hvatanje beležaka ovakvog tipa.
2. Mapa uma predstavlja crtež, a već znamo da mi bolje pamtimo priču, crtež, zvuk, neki trač, nego što pamtimo podatke poput godina, brojeva, imena i slično. Pri sedmoj godini života kod deteta dolazi do preraspodele funkcija mozga, na tzv. Desnu i Levu hemisferu. Obe hemisfere su neophodne za pravilno funkcionisanje, i ne treba isključivati funkciju jedne. Mapa uma predstavlja kombinaciju ove dve hemisfere, na taj način što linearno napisane podatke koje zadovoljavaju potrebe Leve hemisfere mi predstavljamo kroz crteže i asocijacije, što umnogome olakšava pamćenje zbog funkcija Desne hemisfere i te podatke stavlja u dugotrajno pamćenje. Mapa kao takva ne samo da predstavlja kombinaciju dvaju hemisfera, već nudi i određenu preglednost. Osoba koja je vešta u kreiranju mapa može staviti čitave knjige na jedan papir i s lakoćom povezivati informacije i obnavljati gradivo. Naši stariji polaznici od početka kursa koriste svoje gradivo za školu kao materijal za usvajanje tehnike izrade mentalnih mapa, kako bi u isto vreme razvijali strategije i išli u korak sa obavezama u školi, uz dodatak pažljivo odabranih vežbi pripremljenih od strane predavača za poboljšanje tehnike. Uče kako da organizuju svoje gradivo, kako pravilno da obnavljaju tako da podaci ostanu u dugotrajnom pamćenju i kako da svoje učenje učine zanimljivijim i pritom održe maksimalnu pažnju i koncentraciju tokom učenja.
Mlađe polaznike uvodimo u svet mapiranja razvijajući strategije predstavljanja konkretnih i apstraktnih pojmova kroz slike i predstave, pa razvijanje kreativnih potencijala brainstorming metodom, i uobličavanjem u mentalnu mapu predstavljenu crtežima. Stvaramo navike učenja i pravilnog obnavljanja gradiva spremajući ih za polazak u školu. Mališani uvežbavaju tehniku kroz njihovom uzrastu prilagđene teme iz oblasti opšteg obrazovanja kojima ih informišemo, edukujemo i gajimo ljubav ka znanju i daljem usavršavanju.

Korak: Pamćenje (Tehnike pamćenja)
Tehnike Pamćenja se baziraju na pravljenju asocijacija za konkretne i apstraktne pojmove, i mogućnost učenika da bilo koji pojam predstavi kroz sliku ili zvuk. To čini bazu za svaku tehniku pamćenja kojima bismo se bavili, samim tim prvobitno radimo na širenju moždanih kapaciteta svakog učenika i na podsticanju kreativnog, openminded, razmišljanja kroz brainstorming i pravljenje ličnih asocijacija. U ovom periodu je od izuzetne važnosti učenika/cu naučiti da bude samostalan/na pri pravljenju asocijacija i ne nametati im svoje asocijacije. Samim tim tokom celog programa podstičemo samostalnost.
I stariji i mlađi polaznici usvajaju tehnike za pamćenje definicija, nabrajanja, imena, godina, nizova, uopšte svih podataka koji stvaraju izazov našem mozgu za memorisanje. Sa starijim mališanima radimo na njihovom gradivu za školu, pomažući im da zapamte definicije i čitave lekcije na efikasan i jednostavan način, dok kod mlađih polaznika razvijamo ove sposobnosti na prilagođenim tekstovima, ponovo stvarajući neophodnu bazu za dalje usavršavanje.

Psihologija i razvijanje strategija za pravilan psihološki razvoj deteta Strategije iz oblasti psihologije koje se mogu primeniti na bilo koju životnu situaciju. Predstavlja sistem razmišljanja koji bi trebalo da se usvoji zarad uspešnijeg, zdravijeg i samostalnijeg načina razmišljanja što kod dece, što kod odraslih.
Korišćenjem određenih tehnika iz oblasti psihologije pomažemo detetu da usvoji zdrav način razmišljanja o svakoj životnoj situaciji koja može predstavljati neku vrstu poteškoće ili problema. Učimo dete da bude sigurno, da nema tremu ili strah od javnog izlaganja, da razmišlja o rešenju umesto o problemu, razvijamo kreativne potencijale i gajimo jednu zdravu unutrašnju ekologiju koja se kasnije prenosi na percepiranje sveta na rasterećen, siguran i ka uspehu okrenut način, kao i razvijanje poštovanja i brige o ljudima u njegovom/njenom okruženju.
Nakon psiholoških radionica dete je samostalno, sigurno, bez treme i uzdržavanja ume da komunicira što sa vršnjacima, što sa roditeljima, ume da izrazi svoje potrebe i želje, zna šta želi i kako da napravi plan, okrenuto je ka rešenju i gaji zdrave navike.

Učenički portfolio
Smatramo da je važno uključiti roditelja u proces usvajanja tehnika i strategija, kao i pratiti napredak deteta kroz ceo kurs. Zato smo napravili poseban, lični portfolio za svakog našeg polaznika koji sadrži sva testiranja, lične ciljeve kreirane na početku kursa i komentare predavača, koji šaljemo roditeljima elektronskim putem i koji je pristupačan roditelju u svakom trenutku tokom održavanja kursa.

Kako?
Program Efikasno učenje obuhvata sve gorepomenute tehnike i veštine koje dete na kursu usvaja na dinamičan način, odmah upotrebljavajući na svojoj literaturi i za svoje potrebe što u školi, što u svakodnevnici. Program je organizovan tako da se na svakom času obnavlja 40% prethodno usvojenih tehnika, a uči 60% novih koje se nadovezuju. Tokom svakog časa dete usvaja ponešto iz različitih oblasti, što nudi jedan dinamičan i kreativan pristup usvajanju tehnika, a odmah po početku kursa tehnike vežba na svojoj literaturi, te nakon kratkog vremena može i samostalno kod kuće da ih koristi i uvežbava dok u isto vreme obavlja zadatke vezane za školu. Ovakav pristup se pokazao kao mnogo delotvorniji od kurseva samih tehnika, pa tek onda učenja kako da se upotrebi na sopstvenom materijalu. Takva vrsta kurseva na kojima dete mora prvo da nauči i savlada sve tehnike, koristeći tekstove odabrane od strane predavača, a ne svoje lične literature, samo odgađa period osamostaljivanja s jedne strane, a sa druge daje detetu više obaveza umesto da mu skraćuje vreme.

Trajanje kursa: 60 časova
Dinamika: 2x nedeljno po 75 minuta